أبحاث اجتماعية مُعمقة Laboratoire

Développement de compétences sociales et psychologiques   Oran   68 vues Référence : 1294

0.0 étoile

Localité : Oran

Degré d’importance de la contribution: Nous contacter


- تقديم دراسات اجتماعية مُعمقة عبر فرق مُتخصصة في علم الاجتماع.

- الهجرة الطفولة المُسعفة المدينة.

- تنظيم دورات تكوينية.

- تنظيم ملتقيات وندوات للمؤسسات الخاصة والعمومية.

Informations complémentaires

Contribution :
Expertise
Note: Vous devez être identifié avant de poster une note.